חיתוך צורני מדבקות קטנות וטפטים לקיר. מדבקות צורניות מורכבות מודפסות עם חיתוך צורני.